Афіцыйны сайт

ПАЛАЖЭННЕ АБ АДДЗЕЛЕ ЗАПІСУ АКТАЎ ГРАМАДЗЯНСКАГА СТАНУ ЛІДСКАГА РАЁННАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА

ЗАЦВЕРДЖАНА

рашэнне Лідскага раённага выканаўчага камітэта

01.07.2013 № 674

 

ПАЛАЖЭННЕ

аб аддзеле запісу актаў грамадзянскага стану Лідскага раённага выканаўчага камітэта

 

1. Палажэнне аб аддзеле запісу актаў грамадзянскага стану (далей - аддзел загса) Лідскага раённага выканаўчага камітэта вызначае задачы, функцыі і правы аддзела загса ў межах кампетэнцыі, вызначанай Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Грамадзянскім кодэксам Рэспублікі Беларусь, Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, законамі Рэспублікі Беларусь, Указамі і Дэкрэтамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, нарматыўнымі прававымі актамі Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, рашэннямі Лідскага раённага выканаўчага комітэта, гэтым Палажэннем, іншымі заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь.
2. Аддзел загса ўтвораны Лідскім раённым выканаўчым камітэтам, з'яўляецца яго структурным падраздзяленнем. Па агульных пытаннях сваёй дзейнасці падпарадкоўваецца Лідскаму раённаму выканаўчаму камітэту, а па пытаннях рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў сферы юстыцыі - Галоўнаму Упраўленню юстыцыі Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта і Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь.
3. Аддзел загса ажыццяўляе свае паўнамоцтвы ў межах адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі - на тэрыторыі горада Ліда і Лідскага раёна.
4. Структура i штатны расклад аддзела загса зацвярджаюцца старшынёй Лідскага раённага выканаўчага камітэта ў межах устаноўленай для Лідскага раённага выканаўчага камітэта штатнай колькасцi работнiкаў i фонду заработнай платы. Прызначэнне і вызваленне ад пасады кіраўніка аддзела загса, а таксама заключэнне, падаўжэнне, спыненне дзеянняў кантрактаў з названай асобай ажыццяўляецца старшынёй Лідскага раённага выканаўчага камітэта толькі са згоды Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. Кіраўніком аддзела загса прызначаецца асоба, якая мае вышэйшую юрыдычную адукацыю.
5. Аддзел загса фінансуецца за кошт сродкаў раённага бюджэту.
6. Аддзел загса мае пячатку з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь i са сваiм найменнем на дзяржаўных мовах Рэспублiкi Беларусь (па-руску, па-беларуску).
7. Асноўнымі задачамі аддзела загса з'яўляюцца:
7.1. правільная, поўная і своечасовая рэгістрацыя актаў грамадзянскага стану ў дакладнай адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і;
7.2. захаванне законных правоў і інтарэсаў асоб, якія ўступаюць у шлюб, і тлумачэнне ім нормаў дзеючага заканадаўства ў сферы шлюбна-сямейных адносін;
7.3. забеспячэнне і выкананне законных правоў і інтарэсаў дзяцей, правоў і абавязкаў мужа і жонкі, ахова мацярынства і бацькоўства ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і;
7.4. прававая асвета насельніцтва па пытаннях тлумачэнні заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і і парадку рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану;
7.5. папулярызацыя новых абрадаў, у тым ліку рэгістрацыя шлюбу і нараджэння па індывідуальным сцэнарах, з выездам да месца правядзення ўрачыстасці.
8. Аддзел загса ў мэтах выканання ўскладзеных на яго задач ажыццяўляе наступныя функцыі:
8.1. вырабляе рэгістрацыю:
нараджэння;
заключэння шлюбу;
устанаўленне бацькоўства;
устанаўленне мацярынства;
смерці;
скасаванне шлюбу;
усынаўлення (удачарэння);
змены прозвiшча, уласнага імя, імя па бацьку;
унясенне змяненняў, дапаўненняў і выпраўленняў у запiсы актаў грамадзянскага стану;
выдачу паўторных пасведчанняў і даведак, якія змяшчаюць звесткі з запісаў актаў грамадзянскага стану.
8.2. забяспечвае па жаданні заяўнікаў урачыстую абстаноўку пры рэгістрацыі нараджэння дзіцяці і заключэння шлюбу;
8.3. праводзіць па жаданні грамадзян юбілейныя ўрачыстасці, звязаныя з вясельнымі юбілеямі;
8.4. вядзе ва ўстаноўленым парадку ўлік запісаў актаў грамадзянскага стану, учыненых у межах адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі;
8.5. штомесяц прымае ад Бярозаўскага гарадскога і сельскіх выканаўчых камітэтаў Лідскага раёна запісы актаў аб рэгістрацыі нараджэння, смерці, заключэнні шлюбу і ўсталяванні бацькоўства;
8.6. прадстаўляе ў Галоўнае Упраўленне юстыцыі Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта устаноўленыя справаздачы ў парадку, прадугледжаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;
8.7. накіроўвае другія экзэмпляры запісаў актаў грамадзянскага стану, якія падлягаюць статыстычнай распрацоўцы, у органы дзяржаўнай статыстыкі і ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва;
8.8. накіроўвае копіі запісаў актаў аб смерці ў Лідскі раённы фонд сацыяльнай абароны насельніцтва;
8.9. забяспечвае ўлік і захоўванне першых экзэмпляраў кніг рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану і іншай дакументацыі на працягу ўстаноўленых тэрмінаў;
8.10. забяспечвае своечасовы пераплёт і рэстаўрацыю кніг рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану (вопісы, алфавіты), у неабходных выпадках ўносіць змены, дапаўненні і выпраўленні;
8.11. перадае ва ўстаноўленым парадку на дзяржаўнае захоўванне кнігі рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану і метрычныя кнігі, тэрмін захоўвання якіх у архіве аддзела загса скончыўся;
8.12. выдае копіі запісаў актаў грамадзянскага стану па запытах пракуратуры, суда, органаў следства, дазнання і натарыята ў сувязі са знаходжаннем спраў у іх вытворчасці, а таксама консульскай установай Рэспублiкi Беларусь, органам загса і Міністэрству юстыцыі Рэспублікі Беларусь;
8.13. вывучае і абагульняе практыку прымянення заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і пры рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану, уносіць у Галоўнае Упраўленне юстыцыі прапановы па распаўсюджванню станоўчага вопыту работы аддзела загса;
8.14. праводзіць лекцыі, гутаркі сярод насельніцтва, выступае ў сродках масавай інфармацыі з тлумачэннем заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, парадку рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану;
8.15. правярае выкананне заканадаўства Рэспублікі Беларусь службовымі асобамі выканаўчых і распарадчых органаў горада Бярозаўка і сельскіх населеных пунктаў Лідскага раёна пры рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану;
8.16. праводзіць семінары і аказвае метадычную дапамогу службовым асобам выканаўчых і распарадчых органаў горада Бярозаўка і сельскіх населеных пунктаў Лідскага раёна, абагульняе i распаўсюджвае станоўчы вопыт іх працы ў межах адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі;
8.17. выконвае iншыя функцыi, прадугледжаныя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
9. Ускладзеныя на аддзел загса функцыі, якія не прадугледжаны заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, не дапускаецца.
10. Аддзел загса мае права:
10.1. атрымліваць ад выканаўчых і распарадчых органаў горада Бярозаўка і сельскіх населеных пунктаў Лідскага раёна, устаноў і арганізацый неабходныя матэрыялы і звесткі, якія датычацца пытанняў рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану;
10.2. запытваць у юрыдычных асоб звесткi i дакументы, неабходныя для падрыхтоўкі матэрыялаў па выкананні адміністрацыйных працэдур для складання заключэнняў аб унясенні змяненняў, дапаўненняў і выпраўленняў у запiсы актаў грамадзянскага стану;
10.3. пры правядзенні рэгістрацыі шлюбу або нараджэння па індывідуальным сцэнарыі або з выездам да месца правядзення ўрачыстасці прыцягваць да супрацоўніцтва работнікаў устаноў культуры.
11. Кіраўнік аддзела загса:
11.1. забяспечвае выкананне задач, якія стаяць перад ім і ажыццяўленне ўскладзеных на яго функцый, нясе адказнасць за работу аддзела загса;
11.2. уносіць на разгляд раённага выканаўчага камітэта праекты рашэнняў і распараджэнняў па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю аддзела загса;
11.3. ажыццяўляе кантроль за выкананнем аддзелам загса рашэнняў і распараджэнняў раённага выканаўчага камітэта, рашэнняў вышэйстаячых дзяржаўных органаў па пытаннях, якія адносяцца да дзейнасці органаў запiсу актаў грамадзянскага стану;
11.4. размяркоўвае службовыя абавязкі і арганізуе работу супрацоўнікаў аддзела загса;
11.5. штогод распрацоўвае планы працы і наменклатуру спраў аддзела загса i прадстаўляе iх на зацвярджэнне старшыні раённага выканаўчага камітэта;
11.6. нясе адказнасць за неналежнае захоўванне, ўлік і вядзенне кніг рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану і іншай дакументацыі, атаксама за ўлік, захоўванне i расходаванне бланкаў пасведчанняў аб рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану, друку і штампаў аддзела;
11.7. праводзіць мерапрыемствы па павышэнню кваліфікацыі супрацоўнікаў аддзела загса і кіраўнікоў справамі сельскіх выканкамаў па складанні імі запісаў актаў грамадзянскага стану і іншых пытаннях па лініі загса;
11.8. уносіць на разгляд раённага выканаўчага камітэта ўяўленні аб заахвочванні, а таксама аб накладанні дысцыплінарных спагнанняў на супрацоўнікаў аддзела загса;
11.9. забяспечвае захаванне працоўнай дысцыпліны супрацоўнікамі аддзела загс;
11.10. пры наяўнасцi ўважлiвых прычын скарачае або павялічвае тэрмін, пасля заканчэння якога вырабляецца рэгістрацыя шлюбу;
11.11. у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, сведчыць подпіс таго, хто звярнуўся асобы на сумеснай заяве аб рэгістрацыі шлюбу;
11.12. нясе адказнасць за культуру абслугоўвання грамадзян супрацоўнікамі аддзела загса;
11.13. ажыццяўляе кантроль за тэрмінамі і якасцю выканання дакументаў;
11.14. з'яўляецца матэрыяльна-адказнай асобай.