Афіцыйны сайт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ17 февраля 2012 г. N 156

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 2 марта 2012 г. N 5/35330

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17 февраля 2012 г. N 156

(ред. от 23.10.2015 №895)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2009 Г. N 193 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 

В целях упорядочения административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый единый переченьадминистративных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникающие при осуществлении административных процедур в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением отношений:

указанных в пункте 1 статьи 2Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530);

возникающих в связи с осуществлением деятельности, связанной со специфическими товарами (работами, услугами);

связанных с изъятием и предоставлением земельных участков;

связанных с лицензированием отдельных видов деятельности;

связанных с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Координацию деятельности при совершении административных процедур, предусмотренных единым перечнемадминистративных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возложить на Министерство экономики.

4. Пункт 8Регламента Совета Министров Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 53, 5/29310; N 105, 5/29640; 2011 г., N 107, 5/34480; N 121, 5/34656), дополнить частью четырнадцатой следующего содержания:

"Проекты постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам совершения административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, должны быть согласованы с Министерством экономики.".

5. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно приложению.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович                                                               ЗАЦВЕРДЖАНА

                                                                             Пастанова  

                                                                                          Савета Міністраў    

                                                                                  Рэспублікі Беларусь 

                                                                                                                17.02.2012 N 156

Выпіска з АДЗІНАЙ  ПРАКРУТКІ

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭДУР, ЯКІЯ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЦА ДЗЯРЖАЎНЫМІ ОРГАНАМІ І ІНШЫМІ АРГАНІЗАЦЫЯМІ Ў АДНОСІНАХ ДА ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ

 

Найменне

адміністрацыйнай

працэдуры

Орган, упаўнаважаны на здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры

Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адмін. працэдуры

Тэрмін ажыццяўлення адмін. працэдуры

Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адмін. працэдуры

Памер платы, што спаганяюцца пры ажыццяўленні адмін. працэдуры

1

2

3

4

5

6

Глава 3  АРХІТЭКТУРА, ГОРАДАБУДАЎНІЦТВА І БУДАЎНІЦТВА

3.1.9. Выдача (падаўжэнне) тэхнічных умоў на далучэнне:

3.1.9.1. электра-ўстановак спажыўцоў да электрычных сетак

(пп. 3.1.9-1 уведзены пастановай Саўміна ад 23.10.2015 N 895 (рэд. 22.12.2015))

 

Энергазабяспечваючая арганізацыя(арганізацыя, ва ўласнасці гасп. вядзенні або аператыўным кіраванні якога знаходзіцца энергетычныя  сеткі)

Заяву па ўстаноўленай форме ў адпаведнасці з пералікам неабходных дакументаў, для выдачы заключэння на выкарыстанне электрычнай энергіі для мэт нагрэву дадаткова падаюцца: заява аб выдачы заключэння на выкарыстанне электрычнай энергіі для мэт нагрэву: агульная тлумачальная запіска, якая змяшчае разлік лімітавай велічыні  запрошанай магутнасці для мэтаў нагрэву,

пералік і магутнасць электранагравальных прылад, якія плануюцца да ўстаноўцы,

пералік мерапрыемстваў па зніжэнні электратэрмічнай нагрузкі ў гадзіны максімуму нагрузкі энергасістэмы,

выпіску з тэхналагічнай часткі перадпраектнай (альбо перадвестыцыйнай   ) дакументацыі (толькі для электратэхналогiii) таксама

тэхніка - эканамічнае абгрунтаванне выбару электранагрэву  ў выпадках,

прадугледжаных у Палажэнні аб парадку выдачы органамі дзяржаўнага энергетычнага нагляду заключэнняў на выкарыстанне электрычнай энергііі для мэт нагрэву, зацв.Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 24 февраля2006 г. N 269 (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., N 40,5/21022) (на папяровым і электронным носьбітах)

7 дзён

2 гады

выдача тэхнічных умоў-2 базавыя велічыні

 

падаўжэнне тэхнічных умоў - бясплатна

3 цеплаўстановак.спажыўцоў да цеплавых сетак

Заяву па ўстаноўленай форме

7 дзён

2 гады

выдача тэхнічных умоў,

 

падаўжэнне тэхнічных умоў - бясплатна

3.3.Узгадненне праектнай дакументацыі на знешняе і ўнутранае электра - і цеплазабеспячэнне адступленняў ад патрабаванняў тэхнічных нарматыўных прававых актаў, ўзаемазвязаных з тэхнічным рэгламентам Рэспублікі Беларусь «Будынкі, збудаванні, будаўнічыя матэрыялы і вырабы» (ТР 2009/013/ВУ), зацв. Пастановай СМ РБ ад 31.01.2009 г. №1748)

(у рэд. пастаноў Саўміна ад 01.04.2014 N 296, ад 23.10.2015 N 895 (рэд. 22.12.2015))

Філіял «Энерга-нагляд» РУП «Гродна-энерга»

і яго структур-ныя падраздзяленні,   якія забяспечваюць арганізацыі

Заяву ў вуснай форме

 

праектная дакументацыя

10 дзён

3 гады

бясплатна

3.25. Выдача заключэння аб

прымаемым ў

эксплуатацыю аб'екта

праектнай дакументацыі,

патрабаванням бяспекі і

эксплуатацыйнай надзейнасці

(у рэд. пастановы Саўміна ад 03.10.2013 № 881)

Філіял «Энерга-нагляд» РУП «Гродна-энерга»

і яго структур-ныя падраздзяленні

Заява старшыні прыёмнай камісіі

 

праектная дакументацыя

 

выканаўчая дакументацыя па выкананым работам (сістэм энергазабеспячэння)

5 працоўных дзён

бестэрмінова

бясплатна

3.31. Падключэнне электраўстановак да электрычных сетак

энергазабеспячальнай арганізацыі,у тым ліку:

выдача акта размежавання

балансавай прыналежнасці і

эксплуатацыйнай

адказнасці бакоў;

 

агляд электраўстановак,

з афармленнем

акта агляду;

 

праверка параметрызацыі і

апламбіраванне сродкаў

разліковага ўліку

электрычнай энергіі;

 

заключэнне дагавора электра-,

забеспячэння;

 

непасрэднае падключэнне

электраўстановак

(п. 3.31 у рэд. пастановы Саўміна ад 23.10.2015 N 895 (рэд. 22.12.2015))

Электра снабжаю-ныя арганізацыі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурныя падраздзяленні філіяла «Энерга-нагляд»

Заяву па ўстаноўленай форме (дадатак 1)

20 дзён. 10 дзён -для шматкватэр-ных жылых дамоў

(за выключэннем шматкватэрных жылых дамоў. Пабудаваных па дзяржаўным заказе, а таксама шматкватэрных жылых дамоў, дзе ўсе жылыя памяшканні з'яўляюцца жылымі памяшканнямі камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага фонду і сацыяльнага карыстання)

бестэрмінова

плата за паслугі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 базавых велічыні

 

 

 

 

 

3 базавых велічыні

 

 

1,5 базавых велічыні

 

 

 

 

 

бясплатна

 

 

2,5 базавыя велічыні

3.31.2 Падключэнне да цеплавых сетак

энергазабеспячальнай арганізацыі, у тым ліку:

выдача акта размежавання

балансавай прыналежнасці і

эксплуатацыйнай

адказнасці бакоў;

 

агляд  цеплаўстановак   з

афармленнем акту 

агляду.

апламбіраванне прыбораў уліку

цеплавой энергіі;

 

заключэнне дагавора

цеплазабеспячэння;

 

непасрэднае падключэнне

цеплаўстановак

(п. 3.31-2 уведзены пастановай Саўміна ад 31.10.2014 N 1031; у рэд. пастановы Саўміна ад 22.12.2015 N 1079)

цеплазабеспячаючыя  арганізацыі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурныя падраздзяленні філіяла «Энерга-нагляд»

Заяву па ўстаноўленай форме

(дадатак 2)

20 дзён. 10 дзён

-для шматкватэр-ных жылых дамоў

(за выключэннем шматкватэрных жылых дамоў,пабудаваных па дзяржаўным заказе, а таксама шматкватэрных жылых дамоў, дзе ўсе жылыя памяшканні з'яўляюцца жылымі памяшканнямі камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага фонду і сацыяльнага карыстання)

бестэрмінова

плата за паслугі

3.32. Рэгістрацыя пашпарта (акта праверкі) гатоўнасці спажыўца цеплавой энергіі і цепла-крыніцы да працы ў АЗП

Філіял «Энерга-нагляд» РУП «Гродна-энерга»

і яго структур-ныя падраздзяленні

Заяву ў вуснай форме

Акт праверкі гатоўнасці спажыўца ц. энергіі (цеплавой крыніцы) да працы ў АЗП

Пашпарт гатоўнасці спажыўца ц. энергіі (цеплавой крыніцы) да працы ў АЗП

1 дзень

Да заканчэння ацяпляльнага перыяду

бясплатна

 

Дадатак 1

 

3.31.Падключэнне электраўстановак да электрычных сетак

графа 3 (Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адмін. працэдур)

 

·        заяву па ўстаноўленай форме

 

·        раздзелы праектнай дакументацыі на вонкавыя і ўнутраныя сеткі і сістэмы ў частцы электразабеспячэння, унутранае інжынернае абсталяванне ў частцы электраабсталявання, электраасвятлення, якія ўключаюць усе неабходныя разлікі і звесткі ( на папяровым і электронным носьбітах);

·        копія акта тэхнічнай гатоўнасці электрамантажных работ;

·        звесткі аб арганізацыі эксплуатацыі электраўстановак;

·        нормы расходу электрычнай энергіі на вытворчасць адзінкі прадукцыі (работ, паслуг) або гранічныя ўзроўні спажывання электрычнай энергіі, зацверджаным парадку ( у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам); пісьмовая заяўка аб дамоўных велічынях актыўнай магутнасці і электраспажывання з разбіўкай па разліковых

·        перыядаў (месяцаў) інструкцыя, якая вызначае рэжымы эксплуатацыі блок-станцыі (у выпадку далучэння да электрычнай сеткі электраўстановак з блок - станцыяй)

·        праграма падлучэння блок-станцыі да электрычнайсеткі для паралельнай працы з энергасістэмай (пад адзіным аператыўна-дыспетчарскім кіраваннем) (у выпадку далучэння да электрычнай сеткі электраўстановак з блок - станцыяй);

·        копія праваўстанаўліваючых (правоудостоверяющего) дакумента на аб'ект электразабеспячэння або зямельны ўчастак, на якім плануецца размясціць аб'ект электразабеспячэння (у выпадку, калі тэхнічныя ўмовы выдаваліся ў складзе дазвольнай дакументацыі на будаўніцтва), копія праваўстанаўліваючых (правоудостоверяющего) дакумента на аб'ект электразабеспячэння (у выпадку змены ўласніка (уладальніка) аб'екта электразабеспячэння, калі гэта не патрабуе змены катэгорыі па надзейнасці электразабеспячэння, павелічэння дазволенай да выкарыстання магутнасці, змены кропак далучэння)

·        дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы;

·         пры неабходнасці падключэння электраўстановак да транзітнай электрычнай сеткі ў парадку, вызначаным у пункце 74 Правілаў электразабеспячэння, дадаткова прадстаўляюцца:

·        пісьмовую згоду ўладальніка транзітнай электрычнай сеткі, які з'яўляецца юрыдычнай асобай Рэспублікі Беларусь альбо індывідуальным прадпрымальнікам, на далучэнне электраўстановак юрыдычнай асобы, індывідуальнага прадпрымальніка  якая знаходзіцца ў яго ўласнасці, гаспадарчым вядзенні або аператыўным кіраванні электрычнай сеткі (у выпадку далучэння электраўстановак юрыдычных асоб, індывідуальных прадпрымальнікаў да электрычнай сеткі);

·        копія акта размежавання балансавай прыналежнасціэлектрычных сетак (электраўстановак) і эксплуатацыйнай адказнасці бакоў, складзенага уладальнікам электрычнай сеткі, якія з'яўляюцца юрыдычнай асобай Рэспублікі Беларусь альбо індывідуальным прадпрымальнікам, і юрыдычным асобай, індывідуальным прадпрымальнікам, электраўстаноўкі якіх далучаюцца да электрычнай сеткі энергазабеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга", апасродкавана (праз транзітныя электрычныя сеткі);

·        копія пагаднення аб транзіце электрычнай энергіі (магутнасці), заключанага паміж уладальнікам транзітнай электрычнай сеткі, якія з'яўляюцца юрыдычнай асобай Рэспублікі Беларусь альбо індывідуальным прадпрымальнікам, і юрыдычным асобай, індывідуальным прадпрымальнікам, электраўстаноўкі якіх далучаюцца да электрычнай сеткі энергазабеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга", апасродкавана (праз транзітныя электрычныя сеткі) ;

 • пры неабходнасці падлучэння да электрычнай сеткі энергазабеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга",электраўстановак з блок-станцыямі дадаткова прадстаўляюцца:

пісьмовая заяўка аб дамоўных велічынях актыўнай магутнасці і электраспажывання з разбіўкай па разліковых перыядаў (месяцаў) па адасобленым структурным падраздзяленням ўладальніка блок-станцыі пры неабходнасці перадачы адасобленым структурным падраздзяленням ўладальніка блок-станцыі электрычнай энергіі, выпрацаванай блок - станцыяй, па электрычных сетак энергазабеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга"

графік пастаўкі (для мэт продажу) у электрычную сетку энергазабеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга", электрычнай энергіі, выпрацаванай блок - станцыяй (за выключэннем блок - станцый, якія працуюць на аднаўляльных крыніцах энергіі), з разбіўкай па разліковых перыядаў (месяцаў) і па зонах сутак (начныя гадзіны мінімальных нагрузак энергасістэмы - з 23.00 да 6.00, гадзіны сутачных максімумаў нагрузкі энергасістэмы і астатні час сутак) у выпадках намеры заяўніка (уладальніка блок-станцыі) пастаўляць (для мэт продажу) у электрычную сетку энергазабеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга", электрычную энергію, выпрацаваную блок - станцыяй

графік перадачы адасобленым структурным падраздзяленням ўладальніка блок-станцыі электрычнай энергіі, выпрацаванай блок - станцыяй, па электрычнай сеткі энергазабеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга", з разбіўкай па разліковых перыядаў (месяцаў) у выпадках намеры заяўніка (уладальніка блок-станцыі) перадаваць адасобленым структурным падраздзяленням ўладальніка блок-станцыі электрычную энергію, выпрацаваную блок- станцыяй, па электрычнай сеткі энергазабеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга"

графік транзітнага ператоку электрычнай энергіі, выпрацаванай блок-станцыяй, з разбіўкай па разліковых перыядаў (месяцаў) у выпадках намеры заяўніка (уладальніка блок-станцыі) ажыццяўляць транзітны ператок

дакументы, якія пацвярджаюць выпрацоўку блок-станцыяй электрычнай энергіі ў рэжыме кагенерацыі і (або) трыгенерацыi (за выключэннем блок - станцый, якія працуюць на мясцовых відах паліва, аднаўляльных крыніцах энергіі і другасных энергетычных рэсурсах), у выпадках намеры заяўніка (уладальніка блок - станцыі) пастаўляць (для мэт продажу) у электрычную сетку энергазабеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга",электрычную энергію, выпрацаваную блок - станцыяй :

тыпавыя сутачныя пагадзінныя графікісярэднегадзіннай велічыні актыўнай магутнасці выпрацоўкі электрычнай энергіі блок-станцыяй, выдачы актыўнай магутнасці ў электрычную сетку энергазабеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга", спажывання актыўнай магутнасці ад электрычных сетак энергазабеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга", працоўнага і выхаднога дзён

тыпавыя сутачныя пагадзінныя графікі перадачы адасобленым структурным падраздзяленням ўладальніка блок-станцыі электрычнай энергііi, выпрацаванай блок - станцыяй, па электрычнай сетцы  энергазабеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга", і (або) транзітнага ператоку ў выпадках намеры заяўніка (уладальніка блок-станцыі) перадаваць адасобленым структурным падраздзяленням ўладальніка блок-станцыі электрычную энергію, выпрацаваную блок- станцыяй, па электрычнай сетцы  энергазасебеспячальнай арганізацыі, якая ўваходзіць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі "Белэнерга", і (або) ажыццяўляць транзітны ператок

• пры аглядзе электраўстановак на аб'екце электразабеспячэння дадаткова прадстаўляюцца:

камплект прыёма - здатачнай на мантаж электраўстановак

камплект дакументацыі на правядзенне пусканаладачных работ

пратаколы электрафізічных вымярэнняў і выпрабаванняў

пры змене ўласніка (уладальніка) аб'екта электразабеспячэння, калі гэта не патрабуе змены катэгорыі па надзейнасці электразабеспячэння, павелічэння дазволенай да выкарыстання магутнасці, змены кропак далучэння,

прадстаўляюцца:

копія ўстаноўчага дакумента (для юрыдычных асоб Рэспублікі Беларусь)

копія дакумента, які пацвярджае дзяржаўную рэгістрацыю юрыдычнай асобы або індывідуальнага прадпрымальніка

копія дагавора,згодна з палажэнням якога замежная арганізацыя на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, выконвае работы і (або) аказвае паслугі, ажыццяўляе іншую не забароненую заканадаўствам дзейнасць (для замежных арганізацый)

копія дазволу на адкрыццё прадстаўніцтва (для прадстаўніцтваў замежных арганізацый)

даверанасць або іншы дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы прадстаўніцтва замежнай арганізацыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь на здзяйсненне здзелак, іншых юрыдычна значных дзеянняў ад імя замежнай арганізацыі, уключаючы паўнамоцтвы на прадстаўленне яе інтарэсаў у адносінах, што рэгулююцца Правіламі электразабеспячэння (для прадстаўніцтваў замежных арганізацый)

• для часовага падлучэння на правядзенне пусканаладачных работ па праектнай схеме электразабеспячэння прадстаўляюцца:

заява

раздзелы праектнай дакументацыі на вонкавыя і ўнутраныя сеткі і сістэмы ў частцы электразабеспячэння, унутранае інжынернае абсталяванне ў частцы электраабсталявання, электраасвятлення, якія ўключаюць усе неабходныя разлікі і звесткі (на папяровым і электронным носьбітах)

копія акта тэхнічнай гатоўнасці электрамантажных работ

звесткі аб арганізацыі эксплуатацыі электраўстановак

(п. 3.31 у рэд. пастановы Саўміна ад 23.10.2015 N 895 (рэд. 22.12.2015))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак  2

3.312.Падключэнне да цеплавых сетак падаюць цеплаарганiзацыi

графа 3 (Пералік дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адмін. працэдур):

 

Заяву па ўстаноўленай форме

Копія правападцвярджаючага дакумента на аб'ект цеплазабеспячэння ( за выключэннем шматкватэрных жылых дамоў, будаўніцтва жылых памяшканняў у якіх ажыццяўлялася на падставе дагавораў стварэння аб'ектаў долевага будаўніцтва, дагавораў, якія прадугледжваюць будаўніцтва жылых памяшканняў у складзе арганізацый забудоўшчыкаў, а таксама на падставе заключаюцца паміж забудоўшчыкамі-эмітэнтамі жылых аблігацый і фізічнымі асобамі дагавораў(пагадненняў), якія прадугледжваюць абавязацельствы эмітэнтаў па будаўніцтве жылых памяшканняў у шматкватэрных жылых дамах уладальнікаў жылых аблігацый ).